במשרד מספר עורכי דין ורואי חשבון המתמחים במס הכנסה, ביניהם עו”ד ורו”ח דורית בנימיני, ששימשה כרכזת בכירה בפקיד שומה למפעלים גדולים ברשות מס הכנסה, עו”ד ורו”ח ליאור רצון, ששימש כמפקח בפ”ש ת”א 1, עו”ד ורו”ח סאלח אבו אל עסל, העוסקים בסוגיות מגוונות בתחום מס הכנסה וכן בתפר בין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה.

תחומי העיסוק של המחלקה:

 • מיסוי הכנסות המהוות רווחי הון
 • מס השבח כמקדמה על חשבון מס הכנסה
 • פריסת הרווח ו/או השבח הריאלי, ליחיד ולבני זוג, לתושבי ישראל ולתושבי חוץ
 • ייעוץ וליווי בעניין קיזוז הפסדים מהכנסות ומשבח במכירת מקרקעין
 • פחת – לרבות פחת בהשכרה ו/או במכירת דירות מגורים, תוך התייחסות להשפעה על חישוב המס במכירת דירת מגורים הזכאית לשיעור המס המוטב עקב הרפורמה
 • מיסוי חברות בית
 • מיסוי חברות משפחתיות
 • מיסוי איגודי מקרקעין ופעולות באיגודי מקרקעין, לרבות, הקצאת מניות, מכירת מניות, רכישת מניות באיגוד
 • מיזוגים ופיצולים
 • חוק עידוד השקעות הון (בנייה להשכרה)
 • גילוי מרצון (משרדנו נמנה ברשימת המשרדים המומלצים ע”י בנק (UBS.

המשרד מטפל בכל היבטי המס של עסקאות אלו, ובין היתר בתכנון המס בגינן, בהכנת דיווחים ובהתדיינויות הנדרשות מול רשות המס עד לסיום הליכי השומה וייצוג בערעורי מס הכנסה.