קיזוז הפסדים

הסעיף הרלוונטי בפקודת מס הכנסה הכנסה מעסק ומשלח יד שכר עבודה הכנסות ריבית ודיבידנד הכנסות שכ"ד תמלוגים רווח הון ושבח רווח הון ושבח בעסק הימורים ופרסים שכ"ד בישראל – מסלול 10% שכ"ד בחו"ל – מסלול 15%
מקור   2(1) 2(2) 2(4) 2(6) 2(7) 89 89 122 122א
הפסד עסקי שוטף (1) 28(א)             –             –             –
הפסד עסקי מועבר (1) 28(ב) √  (2)                       –             –             –                     –             –             –             –
הפסד שוטף מהשכרת בניין
עמ"ה 1904/08
28(ח)             –            –                       –             – רק כנגד רווח מאותו בניין רק כנגד רווח מאותו בניין             –             –             –
הפסד מועבר מהשכרת בניין 28(ח)             –            –                       – רק כנגד הכנסה מאותו בניין             – רק כנגד רווח מאותו בניין רק כנגד רווח מאותו בניין
הפסד הון/הפסד משבח 92(א)(1)             –            –                       –             –             – √  (3) √  (3)             –             –             –
הפסד הון שוטף מניירות ערך 92(א)(4)             –            – כנגד אותם ני"ע, או הכנסות ששיעורם עד 25%             –             – √  (3) √  (3)             –             –             –
הפסד פאסיבי מחו"ל 29(1)             –            – רק בחו"ל רק בחו"ל רק בחו"ל הוצ' פחת בחו"ל כנגד רווח הון מאותו בניין הוצ' פחת בחו"ל כנגד רווח הון מאותו בניין             –             –             –
הפסד שוטף מעסק בחו"ל (4) 29(2)             –             –             –
הפסד מועבר מעסק בחו"ל (5) 29(2)            –                       –             –             –                     –             –             –             –
השקעה בחברת מטרה ובחברה מתחילה (חוק האנג'לים) חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011             –             –             –
(1) חייבים לקזז מיד כשניתן. עם זאת, סעיף 28(ג) מאפשר שלא לקזז כנגד רווח אינפלציוני חייב, וכן כנגד רווח הון, ריבית ודיבידנד ששיעור המס עליהם עליהם אינו עולה על 25%.
(2) תיקון לחוק מ-2007 המאפשר קיזוז גם כנגד שכר עבודה בתנאים הבאים:
1. לא היו לנישום הכנסות מעסק או משלח יד.
2. ההפסד ממנו נוצרו ההפסדים – נסגר.
3. לא מדובר בהפסד מחברה משפחתית/בית/שקופה.
(3) א. ניתן לקזז גם כנגד רווח אינפלציוני חייב, ביחס של 1:3.5.
ב. הפסד הון מחוץ מישראל, יש לקזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל, ורק לאחר מכן כנגד רווח הון בישראל.
ג. חובה לקזז, ואין אפשרות לדחות לשנות המס הבאות לקיזוז כנגד רווח הון החייב בשיעור מס גבוה יותר.
ד. במקרה שחלק מרווח ההון חייב במס שולי (לפני 1.1.03), רשויות המס מאפשרות לקזז תחילה כנגד אותו חלק.
(4) הפסד שוטף מעסק ומשלח יד מחוץ לישראל יותר בקיזוז לפי הסדר הבא (רק הפסד שאם היה רווח, היה חייב במס):
א. כנגד הכנסה מעסק ומשלח יד מחוץ לישראל (לרבות רווח הון בעסק).
ב. הכנסה פאסיבית מחוץ לישראל.
ג. כנגד הכנסה בישראל, אם ההפסד נבע מעסק בחו"ל שהשליטה והניהול שלו מופעלים בישראל (רק אם הנישום ביקש).
(5) הפסד מועבר מעסק ומשלח יד מחוץ לישראל יותר בקיזוז לפי הסדר הבא (רק הפסד שאם היה רווח, היה חיב במס):
א. כנגד הכנסה מעסק ומשלח יד מחוץ לישראל (לרבות רווח הון בעסק).
ב. כנגד הכנסה מעסק ומשלח יד בישראל (לרבות רווח הון), אם ההפסד נבע מעסק בחו"ל שהשליטה והניהול שלו מופעלים בישראל (רק אם הנישום ביקש).

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט