מס הכנסה

המחלקה מספקת את השרותים הבאים: מיסוי הכנסות המהוות רווחי הון, מס השבח כמקדמה על חשבון מס הכנסה, פריסת הרווח ו/או השבח הריאלי, ליחיד ולבני זוג, לתושבי ישראל ולתושבי חוץ, ייעוץ וליווי בעניין קיזוז הפסדים מהכנסות ומשבח ועוד...

קרא עוד

עו”ד שרון ויצמן