חזקת התא המשפחתי במיסוי מקרקעין

3.3.19

חוק מיסוי מקרקעין קובע חזקה לפיה לצורך מס שבח ומס רכישה יראו מוכר או רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וכן את ילדיהם הקטינים – כמוכר או רוכש אחד (להלן: "חזקת התא המשפחתי").

קרא עוד

“חמותי אינה קרובת משפחה שלי”

השאלה האם “חם” (אביה של בת הזוג) הנו “קרוב” לעניין מס רכישהנדונה בפס”ד יעקובוביץ’ ע”י ועדת הערר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תקנה 20 לתקנות מס רכישה מעניקה הקלה במס רכישה במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו.…

קרא עוד

חזקת התא המשפחתי במיסוי מקרקעין – רוחות של שינוי

חזקת התא המשפחתי במיסוי מקרקעין – רוחות של שינוי מאיה כרמי, עו”ד, משרד מאיר מזרחי וושות’ חוק מיסוי מקרקעין קובע, כי לצורך מס שבח ומס רכישה יראו מוכר או רוכש…

קרא עוד

סיווג עסקה במקרקעין כעסקת אופציה / עו”ד אביב כהן אבקסיס

לאחרונה, ניתן פסק-הדין בעניין מיראז’ יזמות ונדל”ן בע”מ (ו”ע 21262-10-17). באותו מקרה, העוררת חתמה על הסכמי אופציה לרכישת מקרקעין עם חברת עופר (“בעלת המקרקעין”), במסגרתם הוענקה לעוררת “אופציה ייחודית” (כהגדרתה…

קרא עוד

עדכוני פסיקה וחקיקה פברואר 2019

עדכוני פסיקה וחקיקה פברואר 2019 ו”ע (מחוזי חי’) 21262-10-17 מיראז’ יזמות נדל”ן בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חדרה העוררת חתמה על הסכמי אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין, ולאחר מכן סיחרה את…

קרא עוד

פס”ד עינת זליכוב נ’ פ”ש ת”א 3 מיסוי תקבולים לאלמנת שותף במשרד עו”ד

פס”ד עינת זליכוב נ’ פ”ש ת”א 3 מיסוי תקבולים לאלמנת שותף במשרד עו”ד רקע ועובדות המערערת היא אלמנת עו”ד אריאל זליכוב והיורשת היחידה שלו. המערערת היא בעצמה עורכת דין, אין…

קרא עוד

חיוב במע”מ של חברה זרה המוכרת מקרקעין ביהודה ושומרון

חיוב במע”מ של חברה זרה המוכרת מקרקעין ביהודה ושומרון בהתאם לחוק מס ערך מוסף, מע”מ מוטל רק על עסקאות שנערכות בישראל. למרות האמור, החוק מרחיב את תחולתו גם על עסקאות…

קרא עוד

פסק-הדין בעניין עליזה גבאי – שלילת פטור במכר דירות מגורים שנבנו ללא היתר בנחלה

עניינו של פסק-הדין בערר על החלטת המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין י-ם, אשר קבע, כי העוררים אינם זכאים לפטוֹר ממס שבח על-פי חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת…

קרא עוד

פסק דין אלל (ו”ע 29881-03-18)- שלילת הטבה לעולה חדש ברכישת דירה

תקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל”ה – 1974 קובעת, כי “עולה” הרוכש זכות במקרקעין בתקופה שבין שנה לפני כניסתו לישראל ועד שבע שנים לאחר כניסתו לישראל,…

קרא עוד

מס רכישה על היטלי פיתוח

30.12.18

במסגרת מכרזים המתפרסמים ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י"), נדרש היזם להציע מחיר עבור הקרקע. לצד זאת, מתחייב היזם לשלם עבור ביצוע עבודות פיתוח במתחם הנרכש. בית המשפט העליון, בשורה של פסקי דין, קבע זה מכבר, כי אין מקום להטיל מס רכישה על סכום היטלי הפיתוח, כל עוד הפיתוח לא נעשה בפועל.

קרא עוד