מיסוי מקרקעין

המשרד מתמחה בליווי מיסויי של מגוון עסקאות במקרקעין, כגון עסקת קומבינציה, עסקת תמורות, עסקאות מכר לקבוצות רכישה, עסקאות למכירת זכויות בנייה ועוד...

קרא עוד

מס ערך מוסף

המחלקה מספקת את השרותים הבאים: מתן ייעוץ משפטי בתחום מע"מ, היערכות ותכנון מס בעסקאות ומיזמים, קבלת אישורים מוקדמים מרשויות המס (Pre Ruling) מתן חוות דעת ועוד...

קרא עוד

 מס הכנסה

המחלקה מספקת את השרותים הבאים: מיסוי הכנסות המהוות רווחי הון, מס השבח כמקדמה על חשבון מס הכנסה, פריסת הרווח ו/או השבח הריאלי, ליחיד ולבני זוג, לתושבי ישראל ולתושבי חוץ, ייעוץ וליווי בעניין קיזוז הפסדים מהכנסות ומשבח ועוד...

קרא עוד