פטור ממס שבח לדירה שהתקבלה בפרויקט התחדשות עירונית

18.07.19

סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק למוכר דירת מגורים שהיא דירתו היחידה פטור ממס שבח, בהתקיימותם של תנאים מסוימים. אחד התנאים לקבלת הפטור הוא שהמוכר הוא בעל הזכות בדירת המגורים הנמכרת במשך 18 חודשים לפחות מיום שהיתה לדירת מגורים, דהיינו, מיום שבנייתה נסתיימה (להלן: "התנאי לפטור"). תכלית מתן הפטור ממס שבח למוכר דירת מגורים יחידה היא סוציאלית, והתנאי לפטור נועד למנוע ממשקיעים לנצל את הפטור מיד עם קבלת טופס 4 למטרות עסקיות.

קרא עוד

שווי מכירה בעסקת קומבינציה-האם המנהל יכול לאחוז בשני קצוות החבל?

30.6.19

עסקת קומבינציה היא עסקה במקרקעין שתמורתה אינה במזומן, אלא בקבלת שירותי בניה ולעיתים תמורות נוספות כגון מע"מ שירותי בניה, מזומן, היטל השבחה, שכ"ד חלופי וכו'.נשאלת השאלה, כיצד יקבע מנהל מיסוי מקרקעין את השווי של העסקה: האם בהתאם לשווי התמורות אותם מקבל המוכר ע"י סכימת שוויים של שירותי הבנייה והתמורות הנוספות ככל שישנן או שמא יבחן את שווייה של העסקה בהתאם לשווי השוק של זכויות הבנייה הנמכרות ליזם.

קרא עוד

מיסוי דירות מגורים

9.6.19

לאחרונה פורסמה הוראה פנימית של החטיבה המקצועית ברשות המיסים, לפיה כאשר נמכרת דירה שהתקבלה אגב פירוק היא אינה זכאית למיסוי מופחת לפי החישוב הליניארי.כמובן שלהחלטה זו יש השפעה גדולה על מיסוי מכירות של דירות מגורים רבות בישראל.

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – יוני 2019

עדכונים במיסוי מקרקעין – יוני 2019 ו”ע (מחוזי נצ’) 26697-08-17 כם-דלר טריידינג בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין נצרת ועדת הערר הכירה ברכישת קרקע בנאמנות עבור נהנה מוסלמי, שנוצרה על מנת…

קרא עוד

סקירת הבדלי המיסוי בין עסקאות התחדשות עירונית: תמ”א 38/1, תמ”א 38/2 ופינוי בינוי

  מירי טננבאום, עו”ד – מאיר מזרחי ושות’, עורכי דין   קיימים מספר סוגים של פרויקטים של התחדשות עירונית הרווחים בארץ – פינוי בינוי, תמ”א 38/1 – שיפוץ וחיזוק ותמ”א…

קרא עוד

מלכודת מס בדירות שהתקבלו אגב פירוק

איתן ריקלין, עו”ד, משרד עו”ד מאיר מזרחי ושות’ מוכר דירת מגורים זכאי להטבות מס שונות, שאינן מוענקות במכירת נכסי מקרקעין אחרים. אחת מההקלות היא חישוב המס הליניארי החדש. חישוב זה…

קרא עוד

הסכם שיתוף שנעשה בין בעלי הקרקע בטרם מכירתה – האם פעולה מלאכותית?

  עו”ד עדי קימל, מאיר מזרחי ושות’, עו”ד קיימות דרכים שונות בהן נוקטים נישומים על מנת לצמצם את החבות שלהם במס, אשר מקובלות על רשויות המס, ומהוות תכנון מס לגיטימי.…

קרא עוד

סקירת הבדלי המיסוי בין עסקאות התחדשות עירונית: תמ”א 38/1, תמ”א 38/2 ופינוי בינוי

  מירי טננבאום, עו”ד – מאיר מזרחי ושות’, עורכי דין קיימים מספר סוגים של פרויקטים של התחדשות עירונית הרווחים בארץ – פינוי בינוי, תמ”א 38/1 – שיפוץ וחיזוק ותמ”א 38/2…

קרא עוד

תשלום מס רכישה על תמורה שמשתלמת בשירותי בניה – פס”ד א.ק.מ דה וינצ’י

תשלום מס רכישה על תמורה שמשתלמת בשירותי בניה – פס”ד א.ק.מ דה וינצ’י – עדי קימל, עו”ד בשנת 2015 רמ”י העמידה למכירה זכויות חכירה ארוכות טווח במגרש בת”א, בו ניתן…

קרא עוד

חזקת התא המשפחתי במיסוי מקרקעין

3.3.19

חוק מיסוי מקרקעין קובע חזקה לפיה לצורך מס שבח ומס רכישה יראו מוכר או רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וכן את ילדיהם הקטינים – כמוכר או רוכש אחד (להלן: "חזקת התא המשפחתי").

קרא עוד