החמרה במיסוי עסקת קומבינציה

משנה:              [עו"ד מאיר מזרחי] אחת הדרכים למימוש זכויות במקרקעין היא התקשרות בהסכם קומבינציה. בעסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי, שהיא במהותה עסקת חליפין, מוכר בעל הקרקע חלק מזכויותיו במקרקעין לקבלן, תמורת…

להמשך קריאה

הבהרות רשות המיסים בנושא מיסוי מקרקעין בדו"ח המסכם של החטיבה המקצועית לשנת 2018

משנה:              [עו"ד מאיר מזרחי] החטיבה המקצועית של רשות המיסים פרסמה גם השנה דו"ח סיכום פעילות לשנת המס 2018. בפרק העוסק במיסוי מקרקעין וקבלנים מובאים בתמצית כל החלטות המיסוי, הוראות הביצוע,…

להמשך קריאה

מס רכישה על היטלי פיתוח

30.12.18

במסגרת מכרזים המתפרסמים ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י"), נדרש היזם להציע מחיר עבור הקרקע. לצד זאת, מתחייב היזם לשלם עבור ביצוע עבודות פיתוח במתחם הנרכש. בית המשפט העליון, בשורה של פסקי דין, קבע זה מכבר, כי אין מקום להטיל מס רכישה על סכום היטלי הפיתוח, כל עוד הפיתוח לא נעשה בפועל.]]>

להמשך קריאה
סגירת תפריט