קיזוז הפסדים

10.12.17

חייבים לקזז מיד כשניתן. עם זאת, סעיף 28(ג) מאפשר שלא לקזז כנגד רווח אינפלציוני חייב, וכן כנגד רווח הון, ריבית ודיבידנד ששיעור המס עליהם עליהם אינו עולה על 25%. (2) תיקון לחוק מ-2007 המאפשר קיזוז גם כנגד שכר עבודה בתנאים הבאים: 1. לא היו לנישום הכנסות מעסק או משלח יד. 2. ההפסד ממנו נוצרו ההפסדים - נסגר. 3. לא מדובר בהפסד מחברה משפחתית/בית/שקופה.

קרא עוד

עמדה (מ”ה) חייבת בדיווח – התנאים המצטברים

סוג הלקוח - יחיד (מוסד ציבורי- פטור) או חברה, הכנסה שוטפת: מעל 3 מיליון ₪ (ללא רווח הון), רווח הון: מעל 1.5 מיליון ₪, (וחווה"ד ניתנה בקשר לרווח הון זה) , תצורת חווה"ד - בכתב + חתומה

קרא עוד

פגרות וערעורי מס

  מועדי הפגרות תקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ”ג – 1983 קובעות 3 פגרות: פגרת סוכות – מיום יד’ בתשרי ועד יום כא’ בתשרי (8 ימים). פגרת פסח – מיום יד’…

קרא עוד

מס הרכישה בעסקת מיזוג לה צד “איגוד מקרקעין” ייגזר משווי המניות ולא משווי המקרקעין

מס הרכישה בעסקת מיזוג לה צד “איגוד מקרקעין” ייגזר משווי המניות ולא משווי המקרקעין לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי (ו”ע 46205-08-11) בשאלת השווי ממנו ייגזר מס רכישה בעסקת מיזוג אגב…

קרא עוד

סיווג עסקה לרכישת דירות ומכירתן לפי פקודת מס הכנסה

סיווג עסקה לרכישת דירות ומכירתן כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי לפי פקודת מס הכנסה הקדמה: ביום 3/9/2015 ניתן פסק דינו של השופט סטולר בעניין מנחם אורן (ע”מ 20435-01-11). פסק הדין…

קרא עוד

הפריסה כתכנון מס

הפריסה כתכנון מס –  מאת דורית בנימיני, עו”ד (רו”ח) במסגרת תיקון 195 לפקודת מס הכנסה[1], חוקק סעיף 121ב הקובע מס נוסף בשיעור 2% על הכנסה חייבת כוללת (לרבות רווח הון ושבח)…

קרא עוד