עדכונים במיסוי מקרקעין – אוגוסט 2014

ו”ע (מחוזי חי’) 32738-09-12 שערי כרמיאל בע”מ נ’ מנהל מס שבח חיפה (11.7.14) רכישת מקבץ דיור אינה מהווה רכישה של דירות מגורים כמספר היחידות במקבץ אלא רכישה של  נכס אחד,…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – יוני 2014

    ע”א 3721/12 תופאפ תעשיות נ’ פקיד שומה (27.4.14) תשלום פיצוי בגין שריפה במפעל ששולם על פי חוזה ביטוח אינו עונה על הגדרת “מכירה” בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין…

קרא עוד

מיסוי לפי שווי השוק ולא על פי התמורה

פסיקה שמחזקת את העקרונות במיסוי הנדל”ן ומתווה שהעקרונות יתוו את המיסוי ולא תוצאה חד פעמית בעניין בלפוריה (ו”ע 20580-02-11) קבע בית המשפט כי מקום בו מתקיימים יחסים מיוחדים בין המוכר…

קרא עוד

הפטור ממס לדירת המגורים עם זכויות בניה נוספות

מאת: אופיר סעדון, עו”ד ואפרת בר און סולומון, עו”ד מקלט המס העיקרי כיום בישראל הינו הפטור ממס במכירת דירת מגורים. לפטור ממס נקבעו סייגים שונים ומגוונים, אחד מהם עוסק במקרה…

קרא עוד

קביעת שווי המכירה, היאך?

מאת: אופיר סעדון, עו”ד ברשימתנו הקודמת דנו בקביעת שווי המכירה בעסקות בהן התקיימו יחסים מיוחדים או כאשר העסקה נעשתה בין קרובים או בחוסר תום לב. במקרים אלה קובע סעיף 1…

קרא עוד