עדכונים במיסוי מקרקעין – אפריל 2019

עדכונים במיסוי מקרקעין-אפריל 2019 ו”ע (מחוזי חי’) 21262-10-17 מיראז’ יזמות נדל”ן בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חדרה העוררת חתמה על הסכמי אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין, ולאחר מכן סיחרה את האופציה…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – פברואר 2019

עדכונים במיסוי מקרקעין – פברואר 2019 ו”ע (מחוזי מרכז) 60313-05-17 אייוגה בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקיען – אזור מרכז שותפות בעלת זכויות בפרויקט תמ”א 38 לא מהווה איגוד מקרקעין, שכן…

קרא עוד

תשלום מס רכישה על תמורה שמשתלמת בשירותי בניה – פס”ד א.ק.מ דה וינצ’י

תשלום מס רכישה על תמורה שמשתלמת בשירותי בניה – פס”ד א.ק.מ דה וינצ’י – עדי קימל, עו”ד בשנת 2015 רמ”י העמידה למכירה זכויות חכירה ארוכות טווח במגרש בת”א, בו ניתן…

קרא עוד

“חמותי אינה קרובת משפחה שלי”

השאלה האם “חם” (אביה של בת הזוג) הנו “קרוב” לעניין מס רכישהנדונה בפס”ד יעקובוביץ’ ע”י ועדת הערר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תקנה 20 לתקנות מס רכישה מעניקה הקלה במס רכישה במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו.…

קרא עוד

סיווג עסקה במקרקעין כעסקת אופציה / עו”ד אביב כהן אבקסיס

לאחרונה, ניתן פסק-הדין בעניין מיראז’ יזמות ונדל”ן בע”מ (ו”ע 21262-10-17). באותו מקרה, העוררת חתמה על הסכמי אופציה לרכישת מקרקעין עם חברת עופר (“בעלת המקרקעין”), במסגרתם הוענקה לעוררת “אופציה ייחודית” (כהגדרתה…

קרא עוד

עדכוני פסיקה וחקיקה פברואר 2019

עדכוני פסיקה וחקיקה פברואר 2019 ו”ע (מחוזי חי’) 21262-10-17 מיראז’ יזמות נדל”ן בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חדרה העוררת חתמה על הסכמי אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין, ולאחר מכן סיחרה את…

קרא עוד

מהי “הפקעה” שתזכה להטבות מס לעניין חוק מיסוי מקרקעין

10.12.18

בחוזי חכירה מול רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") קיימת לעיתים תניה חוזית לפיה קרקע שייעודה שונה, למשל, מחקלאות למגורים, תוחזר לרשות מקרקעי ישראל. למרות שמדובר בתניה חוזית, לעיתים לרמ"י כוח חד-צדדי ליישום התנייה, ללא הסכמת החוכר. בנוסף, קיימים מקרים בהם הסכם החכירה המקורי לא כולל תניה חוזית כאמור, אך הצדדים הגיעו להסכמה על השבת הקרקע וגובה הפיצוי לאחר ניהול משא ומתן. למצבים המתוארים לעיל תוצאות מס שונות בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין.

קרא עוד

מסלולים לקבלת אישורי מיסים

מסלול 1 אישור מס רכישה מקדמה - ס' 15(ט) הגשת בקשה ע"ג טופס מס' 7161. מסלול 2 מסלול לדירות מגורים פטורות – ס' 16(א)(2א) הגשת בקשה ע"ג טופס מס' 7161, מסלול 3 עמידה בתנאים שקבע המנהל – ס' 15(ט)(1)(ב) הגשת בקשה ע"ג טופס מס' 7160

קרא עוד

דירה הרוסה או מוזנחת – סיכום פסיקה

דירה הרוסה או מוזנחת – סיכום פסיקה

קרא עוד

מיסוי השכרת נדל”ן בישראל

הכנסה מעסק/יגיעה אישית לעומת הכנסה פסיבית מדוע חשובה ההבחנה בין הכנסה מעסק ובין הכנסה פסיבית? מסלולי המיסוי ליחיד בהשכרת דירה למגורים בישראל פסק הדין בענין "לשם" ו-"בירן" טיוטת חוזר מקצועי סווג הכנסה מהשכרת דירת מגורים

קרא עוד