זהירות במכירת דירה במתנה

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, נקבעו הוראות חדשות ביחס למכירת דירת מגורים מזכה שהתקבלה אצל מוכר במתנה לפי סעיף 62 לחוק. במקרה בו המוכר מעוניין להשתמש במכירת הדירה בפטור…

קרא עוד

הרפורמה בפטור ממס במכירת דירות מגורים

הרפורמה בפטור ממס  במכירת דירות מגורים – מאת עו”ד אפרת סולומון הצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע”ג-2013[1]  עברה בקריאה שלישית בכנסת[2] (להלן:…

קרא עוד

תוכנית מתאר ארצית מס’ 38 לחיזוק בניינים בפני רעידות אדמה

      כללי   הרצון להגדיל את עמידותם של מבנים בישראל מפני רעידת אדמה עמד בבסיס תוכנית מתאר ארצית מס’ 38 לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (להלן: תמ”א…

קרא עוד

הערות בשולי הפסיקה – גבולותיו של התוכן הכלכלי

בעקבות ו"ע 4006/03 עמוס גולן ואח' נ' מנהל מס שבח אזור חיפה* ועדת ערר בעניינו של עמוס גולן החליטה כי, ההתקשרות להזמנת שירותי בנייה אשר נעשתה על ידי רגבה, מושב שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן: "המושב") מאת חברת בונה הצפון קבלן בניין בעכו בע"מ (להלן: "הקבלן"), מהווה מכירה של זכות במקרקעין, הגם שבאופן פורמלי לא הועברה כל זכות במקרקעין. החלטה זו התקבלה בעקבות שורה ארוכה של פסקי דין (לנג[1], דרעד[2]ו-ש.א.פ.[3]) בהם נקבע על ידי בית המשפט העליון, כי ככל שהתוכן הכלכלי מלמד על העברת זכויות במקרקעין, הרי שהלבוש אותו הלבישו הצדדים את ההסכם אינו מעלה ואינו מוריד.

קרא עוד

יום הרכישה ושווי הרכישה – בפירוק איגוד מקרקעין בראי תיקון 55 לחוק

פירוק של איגוד מקרקעין מהווה לפי צורתו עסקה במקרקעין. בהעברת המקרקעין מאת האיגוד לידי בעלי המניות מועברת "זכות במקרקעין" בדרך של "מכירה" ולפיכך, באופן עקרוני ובהתאם להגדרות המקובלות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), נוצר אירוע מס. ואולם, בשל העיקרון לפיו אין למסות עסקאות רעיוניות (עסקאות הנעדרות תוכן כלכלי, כגון עסקאות בהן האדם סוחר עם עצמו), נמנע המחוקק מהטלת מס על פירוקים של איגודי מקרקעין. בהתאם נקבע בסעיף 71 לחוק, כי בהתקיים תנאים מסויימים (אשר בעיקרם מבקשים לוודא, כי העברת המקרקעין אגב הפירוק הינה העברה הנעדרת תוכן כלכלי) יועברו המקרקעין ללא חבות במס שבח

קרא עוד

הערות בשולי הפסיקה והחקיקה

ברשימה זו נסקור סוגיות שונות העולות ממספר פסקי-דין והוראות חוק שנתקבלו. הנחה על רכישה בתקופה הקובעת ברשימתנו "שני כתובים המכחישים זה את זה - (אימתי) יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם?"[1] עמדנו על הסתירה הקיימת בין פסיקות שניתנו על ידי ועדות הערר השונות בעניין ההנחה במס שבח בתקופה הקובעת (התקופה שהחל מיום ה-7.11.01 ועד ליום 31.12.03) בשני הקשרים: בהקשר של הפקעה - האם יש להעניק את ההנחה גם במקרה של הפקעה, בה ניתן זיכוי של מחצית המס, ובהקשר של מס מכירה - האם יש להעניק את ההנחה גם בהתייחס למס המכירה.

קרא עוד

אפקט מע”מ בשיעור אפס על התחדשות עירונית

09/11/2014, עיתון גלובס שלילת ניכוי מס התשומות הפך פעמים רבות את עסקאות התמ”א 38 ופינוי בינוי לעסקאות לא כדאיות כלכלית ופעמים רבות לא יצאו אל הפועל בשל כך בשבוע שעבר…

קרא עוד

הפטור ממס לדירת המגורים עם זכויות בניה נוספות

מאת: אופיר סעדון, עו”ד ואפרת בר און סולומון, עו”ד מקלט המס העיקרי כיום בישראל הינו הפטור ממס במכירת דירת מגורים. לפטור ממס נקבעו סייגים שונים ומגוונים, אחד מהם עוסק במקרה…

קרא עוד

קביעת שווי המכירה, היאך?

מאת: אופיר סעדון, עו”ד ברשימתנו הקודמת דנו בקביעת שווי המכירה בעסקות בהן התקיימו יחסים מיוחדים או כאשר העסקה נעשתה בין קרובים או בחוסר תום לב. במקרים אלה קובע סעיף 1…

קרא עוד