עדכונים במיסוי מקרקעין אוגוסט 2019

עדכונים במיסוי מקרקעין אוגוסט 2019 ע”א 3012/18 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ’ טוונטי האנדרד נהריה בע”מ בית המשפט העליון הפך את פסק דינה של ועדת הערר וקבע, כי הזכאות לפריסת…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – יוני 2019

עדכונים במיסוי מקרקעין – יוני 2019 ו”ע (מחוזי נצ’) 26697-08-17 כם-דלר טריידינג בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין נצרת ועדת הערר הכירה ברכישת קרקע בנאמנות עבור נהנה מוסלמי, שנוצרה על מנת…

קרא עוד

פסק-הדין בעניין עליזה גבאי – שלילת פטור במכר דירות מגורים שנבנו ללא היתר בנחלה

עניינו של פסק-הדין בערר על החלטת המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין י-ם, אשר קבע, כי העוררים אינם זכאים לפטוֹר ממס שבח על-פי חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת…

קרא עוד

פסק דין אלל (ו”ע 29881-03-18)- שלילת הטבה לעולה חדש ברכישת דירה

תקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל”ה – 1974 קובעת, כי “עולה” הרוכש זכות במקרקעין בתקופה שבין שנה לפני כניסתו לישראל ועד שבע שנים לאחר כניסתו לישראל,…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – דצמבר 2018

ו”ע (מחוזי ת”א) 45682-01-17 באור נ’ מדינת ישראל העורר רכש בעסקה אחת 1/4 מהזכויות בבניין מגורים ובו 11 דירות. לאחר מספר חודשים רכש העורר 1/4 נוסף מהזכויות באותו בניין. מנהל…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין -אוקטובר 2018

  ו”ע (מחוזי נצ’) 13776-10-16 קיבוץ מעלה גלבוע נ’ מנהל מסמ”ק טבריה קביעת תקופת חכירה בהסכם כך שיהיה בה כדי למנוע הטלת מס (24 שנים ו-11 חודשים), אינה בגדר תכנון…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין אוגוסט 2018

  ו”ע (מחוזי חי’) 20861-09-16 אאורה השקעות בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חברה א’ התקשרה בהסכם חכירה מול רמ”י והתחייבה לשאת בהוצאות פיתוח. לאחר מכן מכרה חלק מהזכויות לחברה ב’,…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין יוני 2018

עדכונים במיסוי מקרקעין יוני 2018 ע”א 2154/17 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נ’ רויכמן (9.5.18) חברה רכשה מקרקעין בשנת 1991. המקרקעין נרשמו אצלה כמלאי עסקי. בשנת 2002 נערך הסכם שומה בין…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – אפריל 2018

ו”ע (מחוזי ת”א) 68463-12-15 אופק-בובליל בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין ת”א (25.3.18) חברה התקשרה בעסקת קומבינציה במסגרתה רכשה זכויות במקרקעין כנגד מתן שירותי בנייה לבעלים. חלק מהזכויות נרכשו על ידי…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – פברואר 2018

  ע”א 74/15 מנהל מיסוי מקרקעין רחובות נ’ מליסרון (14.12.17) נקבע כי יש לראות בחברות המחזיקות במרכזי קניות כ”איגוד מקרקעין”. רק איגוד שמחזיק בנכסים ממשיים, שאינם נטמעים בזכות במקרקעין עצמה,…

קרא עוד