עדכוני פסיקה וחקיקה – אוקטובר 2017

עדכונים במיסוי מקרקעין ו”ע (מחוזי ת”א) 9451-10-16 רייך נ’ מנהל מס שבח ת”א (22.8.17) לפני מספר חודשים קבעה ועדת הערר בעניין רייך כי ניתן להאריך את המועד להגשת בקשה לתיקון…

קרא עוד

עדכוני פסיקה וחקיקה – אוגוסט 2017

בג”צ 5016/17 ויינברג נ’ רשות המיסים (27.6.17) העותר ביקש לקזז הפסד מהשבח החייב במס במכירת דירה. לטענתו, גם אם הוא אינו רשאי לקזז את ההפסד הוא עדין זכאי לקבל מפקיד…

קרא עוד

עדכונים פסיקה וחקיקה – יוני 2017

אנו מתכבדים להעביר לעיונכם עדכון מקצועי אודות החקיקה, הפסיקה והוראות הביצוע בתחומי מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע”מ, אנו מקווים שתמצאו בו עניין ותעשו בו שימוש מועיל.

קרא עוד

עדכונים פסיקה וחקיקה – אפריל 2017

עדכונים במיסוי מקרקעין אפריל 2017 ע”א 1827/15 זיונץ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין מרכז (31.1.2017) המערערים התקשרו עם יזם בעסקת קומבינציה במסגרת תמ”א 38 וביקשו פטור ממס שבח מכוח סעיף 6(א)…

קרא עוד

עדכוני פסיקה וחקיקה פברואר 2017

אנו מתכבדים להעביר לעיונכם עדכון מקצועי אודות החקיקה, הפסיקה והוראות הביצוע בתחומי מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ אנו מקווים שתמצאו בו עניין ותעשו בו שימוש מועיל

קרא עוד

פעולות, עמדות וחוות דעת חייבות בדיווח לפקיד שומה

פעולות, עמדות וחוות דעת חייבות בדיווח לפקיד שומה, תכנוני המס האגרסיביים המחייבים דיווח: דיווח לפקיד השומה / דיווח למנהל מיסוי מקרקעין, העמדות, שפעולה מנוגדת להן מחייבת דיווח: חריגים לחובת הדיווח ותנאי הסף לחובת הדיווח

קרא עוד

מדריך למס ריבוי דירות

מס ריבוי דירות העיקרון - תשלום מס שנתי, בסכום הקבוע בחוק, בעד כל דירת מגורים שהיתה בבעלות הנישום בכל שנת המס, וזאת למעט שתי דירות מגורים לפי בחירתו של הנישום, עליהן לא יחול המס.

קרא עוד

עדכוני פסיקה וחקיקה דצמבר 2016

אנו מתכבדים להעביר לעיונכם עדכון מקצועי אודות החקיקה, הפסיקה והוראות הביצוע בתחומי מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ ותעשו בו שימוש מועיל. אנו מקווים שתמצאו בו עניין

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – אוקטובר 2016

ע”א 4006/13 ברייר נ’ מנהל מס שבח מקרקעין חדרה (1.8.16) ברכישת דירה על ידי בני זוג, המהווה בידי אחד מהם דירה יחידה ובידי השני דירה נוספת – יש לחשב את…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – אוגוסט 2016

ע”א 5169/15 מנהל מיסוי מקרקיען תל אביב נ’ קע”ל (5.6.16) עמותה שהיא מוסד ציבורי מחזיקה ב-60% ממניות חברת בית. חברת הבית מכרה נכס מקרקעין וביקשה פטור חלקי למוסד ציבורי בשיעור…

קרא עוד