עדכונים במיסוי מקרקעין – אוגוסט 2014

ו”ע (מחוזי חי’) 32738-09-12 שערי כרמיאל בע”מ נ’ מנהל מס שבח חיפה (11.7.14) רכישת מקבץ דיור אינה מהווה רכישה של דירות מגורים כמספר היחידות במקבץ אלא רכישה של  נכס אחד,…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – יוני 2014

    ע”א 3721/12 תופאפ תעשיות נ’ פקיד שומה (27.4.14) תשלום פיצוי בגין שריפה במפעל ששולם על פי חוזה ביטוח אינו עונה על הגדרת “מכירה” בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין…

קרא עוד