כונס נכסים רשאי לחתום בשם החייב על בקשה לקבלת פטור ממס שבח בגין מכירת דירת החייב הממושכנת לטובת הנושה

10.10.2016

לאחרונה התחדשה שאלת הזכאות של כונס נכסים לבקש בשם החייב את שיעור "המס המוטב" במכירת דירה. נזכיר כי בעניין גבריאל כדורי (רע"א 6012/14) בחן לאחרונה בית המשפט העליון את השאלה, האם כונס נכסים מטעם הבנק רשאי לחתום בשם החייב על בקשה לקבלת פטור ממס שבח בגין מכירת דירה שבבעלות החייב אשר ממושכנת לטובת הבנק, וזאת למרות שבשטרי המשכנתא לא הוקנתה לבנק הזכות לעשות שימוש בפטור ממס שבח השייך לחייב באופן אישי. בית המשפט העליון הותיר את פסה"ד המחוזי והשלום על כנם וקבע, כי אומנם הזכות למימוש פטור ממס שבח היא זכות אישית- קניינית ואכן ראוי להגן עליה, אך לא במקרה בו נעשה בה שימוש שלא בתום לב. לדעתנו, ניתן לעשות שימוש בפסק הדין גם לסוגיית המס המוטב.

כונס נכסים רשאי לחתום בשם החייב על בקשה לקבלת פטור ממס שבח בגין מכירת דירת החייב הממושכנת לטובת הנושה לאחרונה התחדשה השאלה בעניין זכאותו של כונס הנכסים לחתום בשם החייב על בקשה לשימוש  במס מוטב במכירת דירת מגורים. נבקש להזכיר את פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין גבריאל כדורי (רע"א 6012/14), בו נדונה השאלה, האם כונס נכסים מטעם הבנק רשאי לחתום בשם המבקש-החייב על הבקשה לקבלת פטור ממס שבח בגין מכירת דירה שבבעלות החייב, אשר ממושכנת לטובת המשיב-הבנק. בעניין כדורי, המבקש היה בעלים של דירה בתל אביב  שהיא חלק מפרויקט בנייה. ראש הוצאה לפועל מינה כונס נכסים למכירת דירת המבקש. בשנת 2006 נמכרו הזכויות בדירה לצדדים שלישיים. כונס הנכסים פנה למבקש כדי שיחתום על בקשה לפטור ממס שבח, אך המבקש סירב. הכונס הגיש המרצת פתיחה לבית המשפט השלום, בטענה כי הסירוב נובע ממניעים פסולים ומנקמנות, ולאור נסיבות המקרה והזמן שחלף, הרי שגם אם המבקש יעשה שימוש בפטור ממס שבח, הוא יהיה  זכאי לקבל פטור נוסף ממס שבח. פסק הדין של בית משפט השלום התבסס על הנתונים הבאים: 1. בשטרי המשכנתא אין כל תנאי המקנה לבנק את הזכות לעשות שימוש בפטור האישי ממס שבח של החייב  2. באותה עת ובתקופה שקדמה לה הדירה המדוברת הייתה הדירה היחידה של המבקש 3. המבקש עשוי לקבל בעתיד זכויות ב-3 דירות אחרות או בחלקן  4. לאור הנסיבות וחלוף הזמן, השימוש בפטור לא יגרע מזכותו של המבקש לקבל פטור נוסף.   בפסק הדין של השלום נקבע כי אומנם הזכות לקבלת פטור ממס שבח היא זכות אישית קניינית כפי שטוען המבקש, אך יחד עם זאת נקבע, כי במקרה דנן התנגדות המבקש לעשיית שימוש בפטור לא רק שאינה מועילה לו אלא יש בה אף כדי להזיק לבנק, דבר אשר אינו עולה בקנה אחד עם תחושת הצדק ועקרונות תום הלב בניהול ההליך. לפיכך נקבע, כי הכונס יכול לחתום בשם החייב על הבקשה לפטור ממס שבח. על פסק דין זה הגיש המבקש ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר דחה את הערעור. המבקש הגיש בקשת ערעור לבית המשפט העליון, בה חזר על הנתונים עליהם התבססה החלטת בית המשפט המחוזי, תוך מתן דגש על כך שהזכות לפטור ממס שבח היא נכס קנייני , וזכותו לעשות שימוש בזכות זאת במסגרת המו"מ מול המשיב. מנגד טוען המשיב כי מדובר בערעור תאורטי שכן אין להכרעה בו נפקות מעשית כלפי המבקש, ולעומת זאת, סכום החוב של המבקש כלפי המשיב גבוה בהרבה מאשר התמורה של הדירה, ולכן השימוש בפטור ממס שבח יועיל להקטנת החוב מול הבנק, בעניינו, בית המשפט העליון מחליט לדחות את בקשת רשות הערעור, שכן המבקש לא הצביע על נזק שיכול להיגרם לו עקב מימוש הפטור, בעוד שמנגד, מימוש הפטור יאפשר לבנק, כאמור, להיפרע בסכום גבוה יותר. כמו כן,  בית המשפט העליון מוסיף, כי אומנם הזכות למימוש פטור ממס שבח היא זכות אישית- קניינית ואכן ראוי להגן עליה, אך לא במקרה בו נעשה בה שימוש שלא בתום לב, כפי שקורה בענייננו שהרי אין למבקש סיבה אמתית להימנע מלתת פטור זה. כמו כן מדגיש בית המשפט העליון כי מדובר ב"גלגול שלישי" בהליך אזרחי וכי בית המשפט לא השתכנע כי הבקשה מעלה סוגיה ציבורית משפטית או עקרונית החורגת מעניינו הקונקרטי של המבקש.   לעמדתנו, ניתן להשליך מפסק הדין גם לשאלת זכותם של כונסי נכסים לעשות שימוש בשיעור המס המוטב של חייבים במכירת דירות בכינוס, ולבקש לאפשר להם לחתום על בקשות למס מוטב בהתאם לעקרונות שנקבעו בעניין כדורי.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט