לא ניתן להוריש הפסד מס

7.11.16

בפסק דין שניתן בעניין שרגא נ' פקיד שומה חולון נקבע כי לא ניתן להתיר ליורשים לקזז הפסד עסקי שנוצר במהלך חייו של המוריש כנגד שבח ממכירת נכס שקיבלו בירושה. המנוחה ניהלה עסק של קונדיטוריה. לאחר מותה שני בניה ירשו את העסק ואת הזכויות במבנה. לאחר מכן הקונדיטוריה המשיכה לפעול והיורשים מכרו את המבנה. בגין המכירה נקבע מס שבח ללא האפשרות לקזז את ההפסד העסקי שנצבר בחייה המנוחה כנגד השבח ממכירת הבניין. השופט הרי קירש קבע כי הוא אינו מוצא בסעיף 28 לפקודת מס הכנסה כל עיגון לכך שהפסד שהיה לאדם אחד ניתן לקיזוז כנגד רווח של אדם אחר. תכנון אפשרי במקרים אלה הינו שינוי ייעוד של הנכס עוד בחיי הנפטר וקיזוז ההפסד מול השבח שנוצר בשינוי הייעוד .

לא ניתן להוריש הפסד מס

המנוחה ניהלה עסק של קונדיטוריה בבת ים. לאחר מותה שני בניה ירשו את העסק ואת זכות הבעלות שלה במבנה. לאחר כמה חודשים שבהם הקונדיטוריה המשיכה לפעול מכרו היורשים את המבנה. בגין המכירה חויבו הבנים במס שבח. הסוגיה שעמדה להכרעתו של בית המשפט הייתה – האם יורשיה של בעלת העסק רשאים לקזז את ההפסד העסקי שנצבר בחייה המנוחה כנגד שבח המקרקעין ממכירת המבנה.
 
השופט הרי קירש  קבע כי הוא אינו מוצא בסעיף 28 לפקודת מס הכנסה כל עיגון לכך שהפסד שהיה לאדם אחד ניתן לקיזוז כנגד רווח של אדם אחר.
השופט קירש ציין, כי מפסקי דין שעסקו בקיזוז הפסדים (כגון קיזוז הפסדים בהליך נשייה או רכישת הפסדים – ר' פסה"ד בעניין ברג, שחר הררי, מטרי, רובינשטיין ) לא ניתן להסיק שהיורשים יכולים לעשות שימוש בהפסד שנוצר במהלך חייה של המנוחה.
 
 
 
לעניין גבית מס אמת קבע בית המשפט, כי ההורשה אינה משנה את עקרון היסוד ולפיו את המס משלם אדם אחד על רווחיו שלו, שכן תחולת העיקרון של הטלת מס אמת על פי יכולת ההתעשרות האמתית של הנישום מוגבלת לנישום יחיד , והעיקרון לא חל על אחרים.
 
כבוד השופט קירש מוסיף כי מבחינה מעשית רעיון הורשת הפסדים לצרכי מס הינו בעייתי. בעניין זה הוא מעיר כי אם תתקבל טענת היורשים הרי שאדם יוכל להוריש את הפסדיו לזוכים מסוימים גם אם אינם קרובי משפחה, באמצעות צוואה, ומשטר הפסדים זה יגרום להעדפת אותם זוכים המסוגלים לנצל את ההפסדים המועברים באופן מיטבי!  הוא מוסיף ומעיר כי אם נקבל את העיקרון של עבירות הפסדים נישום בעל הפסדים יוכל להחליט להעניק את רכושו במתנה עוד בחייו ולא להמתין עד למועד פטירתו,  כל זאת על חשבון הקופה הציבורית.
לטעמנו תוצאת פסק הדין (מבלי להביע דעה לעניין יישום הוראות החקיקה הקיימת בפקודת מס הכנסה), אינה תואמת את העיקרון של גביית מס אמת ורצוי ליזום בנושא זה שינוי חקיקתי.
 
 
 
לדעתנו, יש לשנות את הסדר המס בפקודת מס הכנסה לגבי ירושות, במיוחד ירושת עסק חי עם הפסדי עבר, ולאפשר את קיזוז הפסדי העבר במכירת הנכס, למשל, על ידי יצירת מנגנון "מכירה רעיונית" של נכסי המוריש ליורשים.
 
עד לתיקון החוק קיימת אפשרות לשינוי ייעוד הנכס בחיי המוריש, סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין,  שאז ניתן יהיה לקזז את ההפסד מול השבח שנוצר ולהנות מעלות חדשה במכירה העתידית .
 
להרחבה מאיר מזרחי ושות', https://www.maslaw.co.il/
 
 
 
15669\13\9\110]]>

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט