מדריך הפיצויים לשריפות

11.12.16

הצתות רבות שנגרמו ברחבי המדינה מעוררות את שאלת הפיצויים מכוח חוק מס רכוש וקרן הפיצויים. כעיקרון, החוק מבדיל בין שני סוגי נזקים. הנזק הישיר, נזק הנגרם לגופו של הנכס דוגמת מבנה, תכולת בית, כלי רכב, ציוד ומלאי. מנגנון הפיצוי וכימותו נקבע בתקנות "הסכסוך" לגבי נזקים שנגרמו על רקע לאומני, בגבולות המדינה, הן לפרטיים והן לעסקים. הנזק העקיף, הוא נזק מסוג הפסד או אובדן רווח שנגרם לעסקים בלבד ופיצוי בגינו יינתן על גרימתו בתחומי ישובי ספר בלבד, כתוצאה מפעולות איבה וללא הגבלת סכום, באמצעות תקנות "הקבע". נזק עקיף שנגרם בישובים שלא הוכרזו כישובי ספר, לא מקים זכאות לפיצוי בגינו. שר האוצר טרם הכריז על כל הישובים שהוצתו כישובי ספר לצורך מתן פיצוי לעסקים בישובים אלה בגין אובדן הרווח וההפסד שנגרם להם.

מדריך הפיצויים לשריפות הצתות רבות שנגרמו ברחבי המדינה מעוררות את שאלת הפיצויים מכוח חוק מס רכוש וקרן הפיצויים התשע"א-1961 (להלן: "החוק"). כעיקרון, החוק מבדיל בין שני סוגי נזקים. החוק מורה על פיצוי בגין נזק ישיר שנגרם כתוצאה ממעשה אלימות על רקע לאומני ועל פיצוי בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה מפעולות איבה על ידי ארגוני טרור וצבאות האויב או צה"ל. הנזק הישיר, נזק הנגרם לגופו של הנכס דוגמת מבנה, תכולת בית, כלי רכב, ציוד ומלאי. מנגנון הפיצוי וכימותו בגין נזק ישיר נקבע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), תשע"ה-2014, לגבי נזקים שנגרמו על רקע לאומני, בגבולות המדינה, הן לפרטיים והן לעסקים.   הפיצוי לעניין נזקי המבנה, הן לפרטיים והן לעסקים, יינתן על בסיס הערכת שמאי שיגיע למקום הנזק, בליווי פקידי מס רכוש ויאמוד את גובה הפיצוי. במידה והדירה אינה ראויה למגורים, בסמכותו של המנהל להעמיד לניזוק דיור חלופי.   לעניין נזקי רכב, תיקון הנזק יבוצע במוסך לפי בחירת הניזוק ובלבד שפקידי מס רכוש יאמדו את הנזק, בליווי שמאי מטעם קרן הפיצויים שיאשר את ביצוע התיקון.   הפיצוי בגין תכולת הבית ייקבע בהתאם לשווי התיקון ועד לתקרת פיצוי של כ-108,000 ₪ לזוג נשוי או להורה יחיד, בתוספת של כ-12,000 ₪ בגין כל ילד עד גיל 18. בכל מקרה לא יינתן פיצוי בגין אובדן מזומן, המחאות, תכשיטים וחפצי אומנות שנפגעו. לעניין מזומן, בנק ישראל הודיע כי יאפשר לנפגעי השריפות שהחזיקו מזומנים שניזוקו, להחליף אותם בשטרות תקינים. הפיצוי לעניין גובה הנזק לציוד ולמלאי, לעסקים בלבד, יינתן על פי שווי שוק כאשר לעניין המלאי, הפיצוי יינתן לפי עלות, ללא מרכיב המע"מ. נדרש להוכיח בעלות במלאי ובציוד באמצעות רשימות מלאי וציוד, דוחות כספיים של העסק, תמונות ומסמכים נוספים.     הנזק העקיף, הוא נזק מסוג הפסד או אובדן רווח שנגרם לעסקים ופיצוי בגינו יינתן על גרימתו בתחומי יישובי ספר בלבד כתוצאה מפעולות איבה וללא הגבלת סכום, באמצעות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973. נזק עקיף שנגרם בישובים שלא הוכרזו כיישובי ספר, לא מקים זכאות לפיצוי בגינו כלל וכלל.   בדומה לאירועי חירום קודמים, מבצעים צבאיים ומלחמות במהלך השנים האחרונות ("מבצע צוק איתן", "מבצע עמוד ענן", "מלחמת לבנון השנייה"), גם במקרה זה, במסגרתו נגרמו נזקים במוקדים רבים ברחבי המדינה כתוצאה מהצתות מכוונות על רקע לאומני, נדרש להתקין תקנות המאפשרות מתן פיצוי לעסקים בגין נזק עקיף שנגרם להם, אף אם הנזק העקיף נגרם מחוץ לישובים שהוכרזו כיישובי ספר. בהתאם למסקנות חקירת המשטרה בנושא ובמידה ותוצאתה תהא כי השריפות השונות נגרמו כתוצאה מהצתה, עסקים להם נגרם נזק עקיף בישובים שיקבע שר האוצר בתקנות, במידה ויותקנו, יוכלו לתבוע פיצוי בגין נזקיהם העקיפים ובכפוף לכך שהנזק נגרם כתוצאה מהצתה על רקע לאומני.   בסמכותו של שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות מיוחדות למתן פיצוי עקיף לעסקים שנגרם להם נזק עקיף כתוצאה מהצתות מכוונות על רקע לאומני וטוב שייעשה כן שעה אחת קודם. ואולם, יש להגביל את מתן הפיצוי לתקופה מוגדרת, לתקרת פיצוי ולהעניק לניזוקים אלו מקדמות על חשבון הפיצוי בהקדם לצורך המשך קיומם. לאור האמור לעיל, שר האוצר טרם הכריז על כל הישובים שהוצתו כיישובי ספר לצורך מתן פיצוי לעסקים בישובים אלה בגין אובדן הרווח וההפסד שנגרם להם.   תודה לעו"ד רועי עזרא על עזרתו בהכנת המאמר

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט