מיסוי מקרקעין בצל הקורונה

להלן ריכוז ההוראות וההנחיות שפורסמו בצווי החירום ובהודעות מטעם רשות המיסים לציבור בנוגע להיערכות וסדרי עבודה בשעת חירום, וכן הנחיות בנוגע לקיום דיונים בבתי המשפט בענייני מיסים.

הנחיות בנושאי מע"מ ומס הכנסה

ביום 17/3/2020 פרסמה רשות המיסים הודעה לציבור המייצגים בנושא היערכות רשות המיסים למתן מענה לציבור ולמייצגים בעקבות נגיף הקורונה. ההודעה כוללת הנחיות במספר נושאים, כמפורט להלן:

 • מע"מ – תשלום ודיווח:
  • דחיית מועד דיווח ותשלום למע"מ למדווחים בדיווח חד-חודשי בגין חודש פברואר, ליום 26/3/2020.
  • דחיית מועד דיווח ותשלום למע"מ למדווחים בדיווח דו-חודשי בגין חודש פברואר, ליום 27/4/2020.
 • תיאומי מס: הוארך תוקף תיאומים שתוקפם פג בסוף שנת 2019 עד למועד תשלום המשכורת של חודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13/6/2020.
 • ניכוי במקור: תוקף אישורים על ניכוי במקור שתוקפם פג ב-31/3/20 יוארך ל-30/4/20.
 • דוחות שנתיים: מועד הגשת דוחות שנתיים לשנת המס 2018 שניתנה למייצגים ארכה להגשתו עד 31/3/20 במסגרת הסדר אורכות, יידחה ל- 30/4/20.
 • החזרי מס: הטיפול יתוגבר במטרה לסיים עם ההחזרים בימים הסמוכים לפרסום ההודעה.
 • פניות מייצגים: פניות חריגות בנושאי גבייה בנושא מס הכנסה ומע"מ ניתן להעביר במייל pniot-meyatzgim-korona@taxes.gov.il.
 • ניתנה הנחיה למשרדי הרשות ליתן עדיפות לפניות במיילים ובטלפונים.

הנחיות בנושא מיסוי מקרקעין

ביום 22/3/2020 פורסמה הודעת רשות המיסים בנושא עבודת משרדי מיסוי מקרקעין במתכונת עבודה בחירום אשר כללה התייחסות לנושאים הבאים:

 • דיווחים ופניות בנושאי שומה: יש להמשיך להשתמש כרגיל במערכת המקוונת כדי לבצע את כל הפעולות שניתן לבצעה דרכה.
 • הצהרות על עסקאות:
  • אין דחייה במועד הגשת הדיווחים. יש להמשיך להגיש במועד במערכת המקוונת.
  • עו"ד מבוגרים ונישומים שאינם מיוצגים ישלחו את הדיווחים למייל p.shuma2@taxes.gov.il או לפקס 076-8097350. יש לצרף תעודת זהות. פורסם טופס מיוחד לעניין זה באתר רשות המיסים.
 • השגה, תיקון שומה, ביטול עסקה: נישומים שאינם מיוצגים ומייצגים שאינם רשומים כמייצגים ועליהם להגיש השגות או בקשות לתיקון שומה או בקשות לביטול עסקה – למייל p.shuma2@taxes.gov.il או לפקס 076-8097350.
 • אימות חתימה: ניתן לאמת חתימה גם במסגרת שיחת וידאו או בדרך אחרת, ועל המייצג לציין במפורש את דרך אימות החתימה במכתב נלווה או בהערות לדיווח.
 • הגשת טופס 701: www.gov.il/he/service/real_estate_701online_project.
 • קבלת קהל: לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית. משרדי מיסוי מקרקעין יינתן שירות במענה טלפוני, בנושאי גביה בימים א', ב', ד' ו-ה' בשעות 9:00 עד 12:00 במספרי הטלפון הבאים:
משרד מסמ"ק מס' טלפון
באר שבע 074-7614245
ירושלים 074-7613771
רחובות 074-7616163
תל אביב 074-7616485
מרכז 074-7614879
נתניה 074-7616827
חדרה 074-7613966
חיפה 074-7615208
נצרת 074-7615544
טבריה 074-7616111

בנושאי שומה יינתן מענה טלפוני במשרדי מסמ"ק בימים ב' ו-ד' בשעות 9:00 עד 12:00 במספרי הטלפון הבאים:

משרד מסמ"ק מס' טלפון
באר שבע 074-7614252
ירושלים 074-7613754
רחובות 074-7616169
תל אביב 074-7616685
מרכז 074-7614861
נתניה 074-7616811
חדרה 074-7613974
חיפה 074-7615213
נצרת 074-7615540
טבריה 074-7616096

כמו כן, יינתן שירות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 – 16:00 במוקד השירות הארצי של מיסוי מקרקעין:

הנחיות בנושא בתי המשפט

 • ב- 16/3/2020 פורסמה הודעת מנהל בתיהמ"ש בדבר סוגי העניינים שידונו בבתיהמ"ש לפי תקנות בתיהמ"ש ולשכות ההוצל"פ (סדרי חירום במצב מיוחד), התשנ"א-1991.
  • תקנות אלו קובעות כי דיונים יתקיימו רק בנושאים שנקובים בתקנות. אין צורך להגיש בקשות לדחיית הדיונים שאינם נדונים לפי התקנות. הדיונים שאינם בנושאים המפורטים בתקנות מבוטלים באופן אוטומטי ואין צורך במשלוח הודעה על כך מטעם המזכירות.
  • תקופת התחולה של התקנות לא תבוא במניין הימים לספירת מועדים שנקבעו בסדרי דין, בנוהג, בחיקוק או שנקבעו על ידי בתהימ"ש.
  • להלן פירוט  נושאים אזרחיים המנויים בתקנות כנושאים שימשיכו לדון בהם בתקופת החירום:
   • ערעורים על החלטות בתימ"ש השלום בעניינים שנקבע לגביהם כי יש לשמוע אותן בתקופת שע"ח (באופן עקרוני, לא רלוונטי לענייני מיסים).
   • בקשות לסעדים זמניים ולביטולם לרבות עיכוב הליכים.
   • בקשות של פקידי שומה שהוגשו לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה.
 • דוברות בתי המשפט פרסמה הודעה לעיתונות ביום 22.3.2020 בה נמסר כי נחתמו הודעות המאריכות את תחולת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי חירום במצב מיוחד), התשנ"א-1991 ואת התקנות המקבילות לעניין בתי הדין לעבודה, עד לתאריך 16.4.2020 בחצות. במהלך תקופה זו ימשיכו בתיהמ"ש ובתיה"ד לפעול במתכונת חירום ולשמוע דיונים דחופים וחיוניים בהתאם להודעה מיום 16/3/2020 המוזכרת לעיל.
 • לתשומת הלב, מאחר שבמסגרת העניינים שידונו בשעת חירום אין התייחסות לדיונים המתקיימים בפני ועדות הערר שצד להם הוא מנהל מיסוי מקרקעין, נראה כי כל הדיונים בהקשר זה מבוטלים עד לתאריך 16.4.2020 בשלב זה.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט