מענק במכירת דירת מגורים

22.1.2017

אושרו תקנות המסדירות את המענק לחייבים במס ריבוי דירות שימכרו דירות עד ה-1.10.2017. המענק יהיה בגובה מס השבח במכירת הדירה עד לסך של 85,000 ₪, ויינתן במכירת עד שלוש דירות. המענק יינתן רק אם לרוכש אין דירות מגורים או אם יש בבעלותו דירה נוספת אותה ימכור בתוך 18 חודשים. תנאי נוסף הוא כי המוכר לא רכש ולא ירכוש דירה מיום 31.12.16 עד ל- 31.12.2020. המענק לא יינתן במכירה לקרוב ובמכירה ללא תמורה. גם מוכר שזכאי לפטור ממס ריבוי דירות בשל שווי דירותיו יוכל לקבל מענק, אך ככל הנראה חלקי בלבד. מנוסח התקנות לא ברור מה דין מכירת דירה בידי איגוד מעטים, אשר בעל מניות מהותי בו מוסה בשל אותה דירה במס ריבוי דירות, וכן האם ינתן המענק כנגד מס שחל בגין מכירת דירה עם זכויות בניה.

מענק במכירת דירת מגורים בחוק ההתייעלות הכלכלית אשר עיגן את מס ריבוי דירות, נקבע כי למוכר חייב במס אשר ימכור דירת מגורים עד 1.10.2017 שלא לקרוב, יינתן מענק, אשר תנאיו יקבעו בתקנות על ידי שר האוצר. ואכן, במהירות המאפיינת את הליכי החקיקה הקשורים במס ריבוי דירות, אושרו בסוף השבוע שעבר בוועדת הכספים תקנות המענק. הנוסח הסופי של התקנות טרם פורסם והאמור להלן מתבסס על הנוסח שהועלה לדיון בוועדת הכספים, ועל השינויים לנוסח זה כפי שפורסמו באתר הכנסת. בתקנות נקבע כי רשות המיסים תשלם לחייב במס ריבוי דירות המוכר דירת מגורים בין התאריכים 1.1.17 ל-30.10.17 מענק בגובה מס השבח שהמוכר חייב בו במכירת אותה דירה, וזאת עד לתקרה של 85,000 ₪. המענק יוענק למוכר לגבי שלוש דירות מגורים בלבד, כאשר מוכר ובן זוגו נחשבים כבעלים אחד, אפילו אם חתמו על הסכם ממון שקובע הפרדה רכושית לגבי דירות המגורים הנמכרת. בתקנות אין הגדרה של דירת מגורים, אבל ניתן להניח שמדובר בדירה כהגדרתה בחוק ההתייעלות הכלכלית, כך שכל דירה שניתן לחייב בגינה במס ריבוי דירות, תוכל גם לזכות את בעליה במענק בעת מכירתה.   התקנות מאפשרות גם למוכר אשר זכאי לפטור ממס ריבוי דירות בשל שווי דירותיו (אשר לפי הנוסחה הקבועה בחוק אינו עולה על 1,150,000 ₪) לקבל מענק במכירת דירה, אך ככל הנראה יהיה זה מענק חלקי בלבד. אחד התנאים לקבלת המענק הוא כי המוכר לא רכש דירת מגורים מיום 31.12.16 ועד ליום קבלת המענק וכן כי לא ירכוש דירת מגורים עד ליום 31.12.2020. תנאים נוספים התלויים במוכר הם, שהמענק לא יינתן במכירת הדירה לקרוב, במכירה ללא תמורה או במכירה שחל עליה סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שינוי ייעוד מרכוש קבוע למלאי עסקי). תנאי נוסף לקבלת המענק נוגע לרוכש הדירה – עליו להיות יחיד תושב ישראל, שהדירה הנרכשת על ידיו היא דירתו היחידה, או שיש בבעלותו דירה נוספת אותה בכוונתו למכור בתוך 18 חודשים לאחר רכישת הדירה החדשה. ככל שהרוכש לא יעמוד בתנאי זה, החזר המענק יהיה מוטל עליו.   סיטואציה נוספת שבה תידרש החזרת המענק, הפעם על ידי המוכר, היא אם המוכר רכש דירה מיום קבלת המענק ועד ליום 31.12.2020. החריג לכך הוא מקרה בו הדירה נרכשה לאחר 1.10.17 ובמועד זה היא היתה דירתו היחידה של המוכר. המענק ישולם למוכר בתוך 21 יום מיום שיתקיימו כל התנאים לקבלת המענק ותשלום מס השבח במכירת הדירה לפי שומה סופית, וזאת על ידי זיכוי חשבון המוכר בבנק לפי פרטים שמסר למנהל מיסוי מקרקעין. למוכר קיימת אפשרות לבקש כי יראו את המענק כזיכוי על חשבון מס השבח במכירת הדירה. כבר עתה מתגלים ספקות שונים לגבי פרשנות התקנות – לדוגמא – האם המענק יינתן מקום בו החיוב במס שבח הינו בחלקו בגין זכויות בניה לא מנוצלות; האם ינתן מענק מקום בו המכירה נעשית בידי איגוד מעטים, אשר בעל מניות מהותי בו מוסה בשל אותה דירה במס ריבוי דירות, ועוד.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט