עדכוני פסיקה – פברואר 2023

טיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023

במסגרת טיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023 פורסמו הצעות לתיקוני חקיקה בתחום מיסוי מקרקעין, כמפורט להלן: מיסוי דירות מגורים – קביעת הוראת שעה המעניקה הטבת מס שבח במכירת קרקע המיועדת לבנייה למגורים של לפחות 15 דירות, שנרכשה בין 1/4/1961 ל-6/11/2021; קיצור התקופה למכירת דירה ישנה לאחר רכישת דירה חלופית, לצורך הטבות מס שבח ומס רכישה, ל-12 חודשים; שלילת זכאות לחישוב לינארי מוטב במכירת דירות שלא ניתן להן היתר בנייה עד  31/12/2026; מיסוי רכישת דירת מעטפת כדירת מגורים; מיסוי עסקאות התחדשות עירונית –  הקלות בתנאים לקבלת הכרזה על מתחם פינוי בינוי ואישור מקדמי; הרחבת הפטור ממס לפי פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין בעסקאות תמ"א 38, בין היתר, ביחס למרובי דירות, קשישים, וכן ביחס ל"מבנה טעון חיזוק" כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה; הטלת מגבלות על הפטור ממס על תוספת תמורה במזומן בפינוי בינוי, ללא קשר לתקרת הפטור; הרחבת תחולת הטבות המס לקשיש גם לחולה נוטה למות; מיסוי המחאת זכויות בפרויקט התחדשות עירונית כמכירת זכות במקרקעין; מיסוי השכרת דירות מגורים – קביעת חובת דיווח גם במסלול הפטור; ביטול הצמדה של תקרת הפטור; מתן אפשרות לקזז מהכנסה מדמי שכירות, תשלום דמי שכירות שמשלם משכיר השוכר דירה, במגבלות מסוימות.

ה"ב 1/2023 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

מדרגות המס ותקרות הפטור השונות הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה התעדכנו כלפי מעלה בשיעורים הנעים בין 5.3% (שיעור עליית מדד המחירים לצרכן) לבין 6.3% (שיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים). כך לדוגמה, מדרגת המס הראשונה מבין מדרגות המס לרוכש דירה יחידה (שיעור מס 0), עלתה מ- 1,805,545 ₪ ל- 1,919,155 ₪ ותקרת הפטור לדירה יחידה במס שבח עלתה מ- 4,603,000 ₪ ל-4,846,000 ₪.

ת"א (מחוזי מרכז) 13926-12-21 תמיר נ' רשות המיסים – שעבוד רשום לטובת רשות המיסים גובר על עיקול שנרשם לפניו

מחלוקת בדבר סדר הקדימויות בין עיקול שהוטל על ידי צד ג' על נכס מקרקעין בתיק הוצאה לפועל לבין שעבוד רשום שהוטל על הנכס על ידי רשות המיסים בגין חובות מס מכוח סעיף 11א(2) לפקודת המיסים (גביה). נקבע כי ידה של רשות המיסים על העליונה מאחר שמדובר בשעבוד רשום, שאמנם נרשם לאחר רישום העיקול, אך הוא זכות מהותית בנכס שגוברת גם על עיקול קודם.

ו"ע (מחוזי נצ') 49053-10-21 טנוס נ' מדינת ישראל – בחינת התיישנות של השגה על שומת מס שבח

המועד הרלוונטי לבחינת הטענה כי השגה התיישנה הוא מועד משלוח ההחלטה בהשגה לנישום, ולא מועד קבלת ההחלטה על ידי הנישום. ככל שההחלטה בהשגה מתקבלת על ידי רשות המיסים ונשלחת אל הנישום בטרם חלפו 8 חודשים מהגשת, לא ניתן לומר כי ההשגה התיישנה.

עדכונים במס ערך מוסף

ע"א 1533/20 עמיאל לוי נ' אגף המכס והמע"מ פתח תקווה – סיווג עסקה לצרכי מע"מ – הוני או פירותי

המערער הוא בעלים של חברה פרטית שעוסקת ביבוא ושיווק של מוצרי בשר ודגים והוא ערב אישי לחובותיה. בנוסף, פועל המערער בשוק הנדל"ן תקופה ארוכה (25 שנים), במהלכה ביצע, בין היתר, 13 עסקאות רכישה ו-16 עסקאות מכירה. למערער תיק במע"מ כעוסק במסגרתו דיווח על הכנסות מהשכרת שתי חנויות בבעלותו. ביחס לשתי עסקאות שערך המערער קבע מנהל מע"מ, כי הן חייבות במע"מ, ועל כך חלק המערער. בדעת רוב קבע ביהמ"ש העליון, כי העסקאות שבמחלוקת חייבות במע"מ שכן המערער הוא עוסק בנדל"ן. ההבדל בין דעת המיעוט לדעת הרוב נבע מהמשקל שיוחס למבחני העזר השונים הקבועים בפסיקה לצורך סיווג עסקה כפירותית או הונית וכן ביחס למשקלו של מבחן הגג.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט