פריסת מס שבח מפחיתה את מס השבח

תכנון מס נפוץ שמטרתו הפחתת מס השבח הוא כי המוכר רשאי לבקש שהמס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס . הפריסה מאפשרת לראות בשבח כאילו הוא נבע מ – 4 השנים בהם הוא מחולק, פעולה המאפשרת להנות מספר פעמים משיעורי מס מופחתים ומנקודות הזיכוי ובכך היא מביאה להפחתת מס השבח.

בעבר נקבע כי כאשר נישום מבקש פריסה של השבח לאחר תום שנת המס שבה נעשתה המכירה, עליו לפנות לפקיד השומה. הוראה זו נקבעה עובר לתיקון 42 לחוק, עת הפריסה במס שבח לא תאמה את חישוב המס הסופי בפריסה על פי הוראות פקודת מס הכנסה.

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2011 שינתה את וקבעה, כי כל בקשה לפריסת מס השבח, כולל בקשה שהוגשה לאחר תום שנת המס שבה היתה המכירה, תטופל לראשונה אצל מנהל מיסוי מקרקעין.

לאחרונה החליטה רשות המסים לייעל את הליך מיצוי הזכויות לנישומים ולמייצגים בכל הנוגע לפריסה, והחליטה לשנות את תהליך הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה, כפי שנקבע עד כה בהוראות הביצוע 4/2011.

על פי ההוראה החדשה, החל מיום 19/11/19 כל בקשה לפריסת השבח הריאלי שהוגשה עם הגשת הדוח השנתי לשנת המס בה נערכה עסקת השבח או לאחר הגשת הדוח השנתי, תטופל על ידי פקיד השומה, גם אם מדובר בבקשה ראשונה לפריסת השבח הריאלי, ובלבד שהדוח השנתי לשנה בה נערכה העסקה הוגש לפקיד השומה.

בגדרה של התוספת נקבעו הנחיות למשרדי מסמ"ק ולפיהן בקשה לפריסת השבח הריאלי שהוגשה למנהל מיסוי מקרקעין במסגרת השומה העצמית במיסוי מקרקעין או כבקשה לתיקון שומה, כל עוד לא הוגש דוח שנתי למס הכנסה, תטופל אצל מנהל מסמ"ק, שיערוך חישוב מפורט של השבח והמס בדרך של פריסה על פי הוראות החוק, בכפוף לתקופת ההתיישנות לפי סעיף 85.

כמו כן, נקבעו הוראות למשרדי מס הכנסה לפיהן בקשות לפריסת השבח הריאלי שמוגשות עם הגשת הדוח השנתי לשנה בה נערכה עסקת השבח או לאחר הגשתו יטופלו על ידי פקיד השומה בהתאם להוראות הפקודה, ואין להפנות את הנישום למנהל מסמ"ק לביצוע חישוב השבח בדרך של פריסה.

ההוראה אינה מתייחסת לסוגיות נוספות הקשורות בפריסה כמו פיצול השבח בין בני הזוג באופן שיכול להגדיל את החיסכון במס .

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט