דירת מגורים , שאינה מוגדרת בתב"ע כדירה , זכאית לפטור ממס

משנה:              [עו"ד מאיר מזרחי] תקציר: השבוע ניתן ע"י בית המשפט המחוזי בת"א פסק הדין בעניין שטיין. בפסק הדין נידונה השאלה, האם דירת מגורים אשר נפל בה פגם תכנוני, תוכל להיחשב…

להמשך קריאה

רישום הסכמי שיתוף ללא אישור מיסים

בנסיבות בהן קרקע נמצאת בבעלות במושע, מוצאים לנכון פעמים רבות השותפים במקרקעין להגיע ביניהם להסכם שיתוף. לעיתים, הסכם השיתוף מתייחס רק לאופן שבו ינוהלו המקרקעין על ידי השותפים השונים, ובמקרים…

להמשך קריאה

זהירות מדיניות חדשה במיסוי מכירת דירות שהשימוש למגורים בהן נעשה שלא בהיתר

פסיקה זו הינה תחילתו של "מדרון חלקלק", אשר אחריתו מי ישורנו. על כן, יש לקחת בחשבון כי במכירה של דירות מגורים אשר היתר הבניה שלהן איננו למגורים, או אף כאשר…

להמשך קריאה

זהירות ברכישת מקרקעין בנאמנות

11.11.18

השימוש בנאמן ברכישת מקרקעין עבור נהנה נפוץ בעסקאות רבות והוא מסייע בקידום עסקאות בהן הרוכש מבקש להסתיר זהותו. ואולם, בשנים האחרונות, ניכרת מגמה מצד רשויות המס לצמצום השימוש במוסד הנאמנות. פסק הדין שהתקבל לאחרונה על ידי וועדת הערר בעניין אופק שבתל אביב מקשה על מוסד חשוב זה. וכדלקמן.]]>

להמשך קריאה
סגירת תפריט