רישום הסכמי שיתוף ללא אישור מיסים

בנסיבות בהן קרקע נמצאת בבעלות במושע, מוצאים לנכון פעמים רבות השותפים במקרקעין להגיע ביניהם להסכם שיתוף. לעיתים, הסכם השיתוף מתייחס רק לאופן שבו ינוהלו המקרקעין על ידי השותפים השונים, ובמקרים…

להמשך קריאה

זהירות מדיניות חדשה במיסוי מכירת דירות שהשימוש למגורים בהן נעשה שלא בהיתר

פסיקה זו הינה תחילתו של "מדרון חלקלק", אשר אחריתו מי ישורנו. על כן, יש לקחת בחשבון כי במכירה של דירות מגורים אשר היתר הבניה שלהן איננו למגורים, או אף כאשר…

להמשך קריאה

הבהרות רשות המיסים בנושא מיסוי מקרקעין בדו"ח המסכם של החטיבה המקצועית לשנת 2018

18/8/19 חטיבה המקצועית של רשות המיסים פרסמה גם השנה דו"ח סיכום פעילות לשנת המס 2018. בפרק העוסק במיסוי מקרקעין וקבלנים מובאים בתמצית כל החלטות המיסוי, הוראות הביצוע, הוראות נוהל, תיקוני החקיקה ופסיקה מעודכנת שהתקבלו בשנת 2018 בתחום. בנוסף, אל החטיבה המקצועית נשלחות מאות פניות בשנה...

להמשך קריאה

החמרה במיסוי עסקת קומבינציה

  אחת הדרכים למימוש זכויות במקרקעין היא התקשרות בהסכם קומבינציה. בעסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי, שהיא במהותה עסקת חליפין, מוכר בעל הקרקע חלק מזכויותיו במקרקעין לקבלן, תמורת קבלת שירותי בנייה…

להמשך קריאה

זהירות ברכישת מקרקעין בנאמנות

11.11.18

השימוש בנאמן ברכישת מקרקעין עבור נהנה נפוץ בעסקאות רבות והוא מסייע בקידום עסקאות בהן הרוכש מבקש להסתיר זהותו. ואולם, בשנים האחרונות, ניכרת מגמה מצד רשויות המס לצמצום השימוש במוסד הנאמנות. פסק הדין שהתקבל לאחרונה על ידי וועדת הערר בעניין אופק שבתל אביב מקשה על מוסד חשוב זה. וכדלקמן.]]>

להמשך קריאה
סגירת תפריט