הוראת השעה בעניין בנייה למגורים ושאלת הארכת תוקפה לאור פיזור הכנסת

בשנת 2015 נכנסה לתוקף הוראת שעה אשר העניקה הטבות מס במכירת קרקע המיועדת לבנייה למגורים בשנים 2016-2018 (להלן: "הוראת השעה בעניין בנייה למגורים"). תוקפה של הוראת השעה בעניין בנייה למגורים…

להמשך קריאה

דירת מגורים , שאינה מוגדרת בתב"ע כדירה , זכאית לפטור ממס

משנה:              [עו"ד מאיר מזרחי] תקציר: השבוע ניתן ע"י בית המשפט המחוזי בת"א פסק הדין בעניין שטיין. בפסק הדין נידונה השאלה, האם דירת מגורים אשר נפל בה פגם תכנוני, תוכל להיחשב…

להמשך קריאה

רישום הסכמי שיתוף ללא אישור מיסים

בנסיבות בהן קרקע נמצאת בבעלות במושע, מוצאים לנכון פעמים רבות השותפים במקרקעין להגיע ביניהם להסכם שיתוף. לעיתים, הסכם השיתוף מתייחס רק לאופן שבו ינוהלו המקרקעין על ידי השותפים השונים, ובמקרים…

להמשך קריאה

זהירות מדיניות חדשה במיסוי מכירת דירות שהשימוש למגורים בהן נעשה שלא בהיתר

פסיקה זו הינה תחילתו של "מדרון חלקלק", אשר אחריתו מי ישורנו. על כן, יש לקחת בחשבון כי במכירה של דירות מגורים אשר היתר הבניה שלהן איננו למגורים, או אף כאשר…

להמשך קריאה
סגירת תפריט