הדיווח על עסקאות במקרקעין עובר לאינטרנט

<![CDATA[

19.11.17

החל מיום ה- 1.12.2017 יש להגיש על פי חוק מיסוי מקרקעין את הדיווח באופן מקוון בכל הנוגע להצהרה על עסקה במקרקעין ולהגשת מסמכים הנלווים חובת הדיווח המקוון צפויה מחד ליעל את הטיפול בעסקאות מקרקעין מול רשויות המס, אך מאידך, לפחות בשלב זה, המערכת אינה מספקת פתרונות נוחים ויעילים למקרים מורכבים יותר, כגון מקרים בהם קיים יותר מיום רכישת אחד של הנכס או מקרים בהם אחד הצדדים אינו תושב ישראל. ההנחה היא שבמשך הזמן מערכת הדיווח המקוון תשתכלל ובעתיד יינתן מענה לבעיות המתעוררות כיום בהפעלתה בכל הנוגע להגשת הצהרה על עסקה במקרקעין ולהגשת מסמכים כנדרש בחוק.]]>

הדיווח על עסקאות במקרקעין עובר לאינטרנט החל מיום ה- 1.12.2017 יש להגיש על פי חוק מיסוי מקרקעין את הדיווח באופן מקוון בכל הנוגע להצהרה על עסקה במקרקעין ולהגשת מסמכים הנלווים חובת הדיווח המקוון צפויה מחד ליעל את הטיפול בעסקאות מקרקעין מול רשויות המס, אך מאידך, לפחות בשלב זה, המערכת אינה מספקת פתרונות נוחים ויעילים למקרים מורכבים יותר, כגון מקרים בהם קיים יותר מיום רכישת אחד של הנכס או מקרים בהם אחד הצדדים אינו תושב ישראל. ההנחה היא שבמשך הזמן מערכת הדיווח המקוון תשתכלל ובעתיד יינתן מענה לבעיות המתעוררות כיום בהפעלתה בכל הנוגע להגשת הצהרה על עסקה במקרקעין ולהגשת מסמכים כנדרש בחוק.

  • החריגים: קיימים בשלב זה שני חריגים המאפשרים עדיין דיווח ידני. הראשון במקרה בו גיל עוה"ד הינו מעל 66 ביום פרסום התקנות, והשני כאשר לא הייתה אפשרות במועד בו הוגש המסמך להגישו באמצעות המערכת הממוחשבת.
  • מה לא חייב בדיווח ממחושב: בכל הנוגע בקשות לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק והשגות לפי סעיף 87 לחוק – יש להמשיך להגיש אותן באופן ידני למשרדי מיסוי מקרקעין עד אשר המנהל ישלים הקמתה של מערכת אינטרנטית אשר תאפשר הגשת בקשות לתיקוני שומה והשגות באופן מקוון.
  • כיצד ניתן לדווח בדיווח הממוחשב: הדיווח המקוון פתוח לציבור עורכי הדין דרך מערכת המייצגים הקיימת באתר האינטרנט של רשות המסים. באמצעות המערכת על המייצג למלא את טופס ההצהרה המקוון ולצרף כקובץ סרוק את כל הצרופות (חוזים, אסמכתאות על הוצאות, אימות חתימה ועוד). בסיום התהליך מתקבל מספר שומה ואף ניתן להדפיס במשרדו של עו"ד שובר לתשלום שומה עצמית. בנוסף, לרשות הציבור יוצבו במשרדי הרשות עמדות ייעודיות, באמצעותן ניתן יהיה להגיש דיווח, וזאת לאחר זיהוי מגיש המסמך בידי עובד רשות המיסים.
  • בעיות צפויות: הליך הדיווח המקוון צפוי לחסוך למייצגים את הצורך בהגעה למשרדים האזוריים, לקצר משמעותית את זמני הטיפול ולשכלל את מערכת מידע נדל"ן בה מפורסמים לציבור נתוני העסקאות, שמעתה יהיו בהיקף גדול יותר בשל שדות החובה שנדרשים הנישומים למלא במסגרת הדיווח המקוון. בנוסף, הגשת הצהרה מקוונת תייצר קשר מקוון להמשך הליכי השומה מול המשרד האזורי, ותאפשר קבלת הודעות שומה, נימוקי החלטות וכד' באופן מקוון ובזמינות מיידית.
מאידך, במקרים מסוימים, הדיווח המקוון יוצר סרבול רב למייצג. כך למשל, אם אחד הצדדים לעסקה אינו אזרח ישראלי, לא קיימת כיום אפשרות להזין מספר דרכון, וזאת בשונה מטופס המש"ח הידני שמאפשר זאת. לכן, במקרים כאלו, הגשת הדיווח המקוון תתאפשר רק לאחר פניה מוקדמת למרכז התמיכה שהוקם לטובת הנפקת "מספר יישות" לאותו צד, אשר ניתן יהיה להזין בפרטי המוכר/הקונה בעסקה. קושי נוסף בדיווח המקוון מתעורר כאשר מייצג מבקש לדווח על עסקה למכירת נכס אשר נרכש על ידי המוכר ביותר ממועד אחד. במקרה כזה יהיה על המייצג לפצל את הדיווח שלו (את שווי המכירה, את הניכויים וכו') לכל אחד מימי הרכישה. באופן זה יצטרך המייצג להגיש את הדיווח המקוון, ולמלא בו את כל הפרטים מספר פעמים – כמספר ימי הרכישה בעסקה. ההנחה היא שבמשך הזמן מערכת הדיווח המקוון תשתכלל ובעתיד יינתן מענה לבעיות המתעוררות כיום בהפעלתה.]]>

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט