הוראת השעה בעניין בנייה למגורים ושאלת הארכת תוקפה לאור פיזור הכנסת

בשנת 2015 נכנסה לתוקף הוראת שעה אשר העניקה הטבות מס במכירת קרקע המיועדת לבנייה למגורים בשנים 2016 – 2018. תוקפה של הוראת השעה עמד לפוג עוד בסוף דצמבר 2018, אך בעקבות פיזור הכנסת ולאור תקדימים דומים בעבר (הודעת רשות המיסים מיום 25.12.12 בנוגע להארכת תוקפה של הוראת שעה קודמת שהעניקה הטבות מס דומות), עלתה השאלה, האם תוקפה של הוראת השעה יוארך, לנוכח הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

סעיף זה קובע, כי “כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החודשים האמורים“.

בהתאם להוראות סעיף זה, תיתכן הארכת תוקף של הוראת השעה עד לתום שלושה חדשים מתחילת כהונתה של הכנסת החדשה שתיבחר.

אמנם, רשויות המס לא פרסמו הנחיה רשמית בהקשר זה, אך במדריך שפרסמה רשות המיסים למוכר/רוכש זכויות במקרקעין לשנת 2019 קיימת הערה ולפיה “הוראת השעה הוארכה בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת”.

בנוסף, בעקבות פנייה שנעשתה לאחרונה אל מרכז המידע של רשות המיסים בשאלת הארכת תוקפה של הוראת השעה לאור פיזור הכנסת האחרונה, התקבלה תשובה לפיה תוקפה של הוראת השעה אכן הוארך פעם נוספת, וזאת עד לתקופה של שלושה חודשים מיום כינונה של הכנסת חדשה לאחר הבחירות הקרובות שייערכו בחודש מרץ 2020.

* מאיה כרמי, עו”ד, מומחית במיסוי מקרקעין

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט