הערכות לשינויים במיסוי דירות מגורים החל מיום 1.1.18

<![CDATA[

10.12.17

חל מה-1.1.18 יחולו שינויים באופן מיסוי דירות המגורים בישראל. נפרט להלן את חמשת השינויים המרכזיים והחשובים מביניהם]]>

 הערכות לשינויים במיסוי דירות מגורים החל מיום 1.1.18 החל מה-1.1.18 יחולו שינויים באופן מיסוי דירות המגורים בישראל. נפרט להלן את חמשת השינויים המרכזיים והחשובים מביניהם:

  1. הסרת מגבלת כמות המכירות של הדירות במס מוטב: החלת חישוב המס הלינארי המוטב ללא מגבלת כמות (בכפוף לחשיפה במס הכנסה) וללא מגבלה של זמן בין מכירה למכירה. בהוראות המעבר לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר חלו בתקופת המעבר שמיום 1.1.14 ועד 31.12.17, הוגבלה האפשרות למכירת 2 דירות בלבד במס מוטב בתקופת המעבר. מגבלה נוספת היא כי במכירה של לפחות אחת משתי הדירות בתקופת המעבר, המוכר יהיה זכאי לפטור (דהיינו, חלפו 4 שנים מהמועד בו מכר דירה בפטור ממס). החל מיום 1.1.18 ואילך, יחול שיעור המס המוטב על מכירת דירות מגורים מזכות שנרכשו לפני יום המעבר, ללא מגבלות, לרבות הסרת המגבלה הנוגעת למספר הדירות הנמכרות בשיעור המס החדש.
 
  1. מכירת חלק מדירה: בתקופת המעבר היה קיים ספק (בקשר לדירה השנייה בלבד) אם ניתן למכור חלק בדירה בחישוב לינארי או שיש למכור את כל הזכויות בדירה על מנת ליהנות הקלת מס זו. החל מה-1.1.18 יש לפרש את הוראות החוק כמתירות מכר של חלק בדירה במס מוטב.
 
  1. אין מגבלה למכירה בין קרובים: ניתן יהיה לעשות שימוש במס המוטב גם במכירה בין קרובים, ולכן כדאי לדחות עסקאות בין קרובים למועד זה;
 
  1. אין תקופת צינון: ניתן יהיה למכור דירה במס מוטב דירה שהתקבלה במתנה ללא תקופת צינון. בתקופת המעבר נקבע כי כאשר מבוקש לעשות שימוש בשיעור המס המוטב במכירת דירה שהתקבלה במתנה לאחר ה- 1.8.13 הרי שעל מנת למנוע "שכפול" של השימוש בשיעור המס המוטב בתקופת המעבר, יראו את נותן המתנה כמוכר הזכויות לעניין בחינת הזכאות לשימוש בשיעור המס המוטב. מגבלה זו אינה רלוונטית יותר לאחר ה-1.1.18 והמשמעות היא כי אין צורך ב"תקופת צינון" בשימוש בשיעור המס המוטב.
   
  1. הקלה בהגדרת דירה יחידה לצורך הפטור: מוכר בעל דירת מגורים יחידה יוכל למכור אותה בפטור ממס, כל עוד נכון למועד המכירה הוא בעלים של דירה יחידה. בהוראות המעבר נקבע כי אם ביום 1.1.14 המוכר החזיק ביותר מדירת מגורים אחת, הוא לא יהיה זכאי להשתמש במסלול הפטור של דירת מגורים יחידה בתקופת המעבר, וזאת אף אם ביום המכירה היה בעל דירת מגורים אחת בלבד! בתקופת הקבע, בחינת מניין הדירות של המוכר תיערך נכון למועד המכירה בלבד. כלומר, גם אם היו למוכר בעת ובעונה אחת שתי דירות במהלך ארבע השנים שקדמו למכירה, ובמועד המכירה נותרה בידו דירה אחת בלבד, יהיה המוכר זכאי לפטור המיועד למכירת דירת מגורים יחידה.
]]>

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט