"חמותי אינה קרובת משפחה שלי"

השאלה האם “חם” (אביה של בת הזוג) הנו “קרוב” לעניין מס רכישהנדונה בפס”ד יעקובוביץ’ ע”י ועדת הערר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

תקנה 20 לתקנות מס רכישה מעניקה הקלה במס רכישה במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו.

נסיבות המקרה עסקו בבני זוג שבבעלותם דירה בבאר שבע ואשררכשו דירה נוספת בתל אביב.

על מנת לזכות במדרגות מס רכישה של “דירה יחידה” העבירו בני הזוג את זכויותיהם בדירה בבאר שבע לחם (אביה של בת הזוג) ודיווחו על העברה זו כהעברה ללא תמורה מיחיד לקרובו לפי תקנה 20 לעיל.

רשות המיסים קבעה שהורי בת זוגתו של החתן אינם קרובים אליו וסיווגה את העסקה כדו-שלבית, בשלב הראשון העברת מחצית הדירה מבן הזוג לבת זוגתו (בחיוב 1/3 מס רכישה) ובשלב השני העברת מלוא הזכויות בדירה מבת הזוג לאביה (בחיוב 1/3 מס רכישה).

וועדת הערר – בבאר שבע אישרה את עמדת רשות המיסים וקבעה כי הגדרת “קרוב” לעניין תקנה 20 אינה כוללת הורה של בן זוג.

נציין, כי ההיפך, היינו “חתן”, נחשב כקרוב לחתנו וכי אין מדובר בתמונת ראי.

לפסה”ד חשיבות רבה שכן רשות המיסים ואף ועדת הערר לא העלו טענה כי העברת הזכויות ללא תמורה כדי לזכות בהקלה במס רכישה הנה עסקה מלאכותית ויש לכך פתח לתכנון מס בעניין.

זאת ועוד, אף לא הועלתה טענה כי העברת מחצית הדירה מבן הזוג לבת זוגתו ובהמשך ממנה לאביה הנה מלאכותית, נהפוך הוא – רשות המיסים היא זו שסיווגה את העסקה כדו-שלבית.

חשוב לציין, כי יוזמת רשות המיסים לסווג את העסקה כדו-שלבית, על אף שלא כך הוגש הדיווח, כמו גם העמדה על פיה מתנה לקרוב(כדי להיכלל בהגדרת “דירה יחידה”) הנה תכנון לגיטימי, הן עמדות מבורכות ורצוי לאמצן כנוהל מחייב את כל משרדי מיסוי מקרקעין בארץ

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט