תיקון 85 לחוק

מס רכישה

  סעיף בחוק לפני התיקון לאחר התיקון תחולה הערות
דירה חלופית 9(ג1ג)(2)(ב) מכירת הדירה הישנה בתוך 24 ח' ממועד רכישת הדירה החדשה. מכירה הדירה הישנה בתוך 18 ח' ממועד רכישת הדירה החדשה. 1.5.16 – 30.4.21 החל מיום 1.5.21 חוזרים ל-24 חודשים.
דירה חלופית מקבלן ברכישה מקבלן – מכירת דירה ישנה בתוך 12 ח' ממסירת החזקה או בתוך 24 ח' מיום הרכישה מהקבלן, לפי המאוחר. ברכישה מקבלן – מכירת דירה ישנה בתוך 12 ח' ממסירת החזקה או 18 ח' מיום הרכישה מהקבלן, לפי המאוחר.
דירת ירושה 9(ג1ג)(4)(א) דירה שהתקבלה בירושה לא פוגעת במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה, אם חלקו של היורש בה אינו עולה על 1/3, וזאת ללא קשר לזהות המוריש ומניין דירותיו. דירה שהתקבלה בירושה לא פוגעת במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה, אם חלקו של היורש בה אינו עולה על 1/2, וזאת ללא קשר לזהות המוריש ומניין דירותיו. 6.4.16 ואילך בדירות שלא התקבלו בירושה נותרה ההוראה על כנה – 1/3.
   מס שבח
  סעיף בחוק לפני התיקון לאחר התיקון תחולה הערות
דירה חלופית 49ג(1) מכירת הדירה הישנה בתוך 18 ח' ממועד רכישת הדירה החדשה. ללא שינוי
דירה חלופית מקבלן ברכישה מקבלן – מכירת דירה ישנה בתוך 18 ח' ממסירת החזקה בדירה החדשה ללא שינוי
דירת ירושה 49(ג)(3) דירה שחלקו של המוכר בה אינו על 1/3 לא פוגעת במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה, ללא קשר לזהות המוריש ומניין דירותיו. דירה שחלקו של המוכר בה אינו על 1/2 לא פוגעת במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה, ללא קשר לזהות המוריש ומניין דירותיו. 6.4.16 ואילך ·      בדירות שלא התקבלו בירושה נותרה ההוראה על כנה – 1/3. ·      חזקה זו תחול גם בבחינת מעמד הדירה העיקרית כדירה יחידה ביום 1.1.14 לעניין הזכאות לפטור בתקופת המעבר שנקבעה בתיקון 76 לחוק
דירות ירושה שזכאיות לפטור לפי ס' 49ב(5) 49(ג)(4) דירה שזכאית לפטור מיוחד של ירושה לא פוגעת במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה, ללא קשר לחלקו של היורש בה. ללא שינוי 6.4.16 ואילך תנאי הזכאות לסעיף 49ב(5) – אם היורש הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא, או בן זוג של צאצא של המוריש, ולפני פטירתו המוריש היה בעל דירת מגורים אחת.
דירת ירושה בבעלות איגוד 49ד דירה בבעלות איגוד שלמוכר יש בה באמצעות הזכויות באיגוד חלק שאינו עולה על 1/3, לא פוגעת במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה. דירה בבעלות איגוד שלמוכר יש בה חלק שאינו עולה על 1/2 באמצעות הזכויות באיגוד אשר קיבל בירושה, לא פוגעת במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה, ללא קשר לזהות המוריש ומניין דירותיו. 6.4.16 ואילך
  ]]>

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט