חידושים במיסוי דירות מגורים

19.6.16

רשות המיסים פרסמה בהוראת ביצוע 2/16 הבהרות לתיקון 85 לחוק. בתיקון נקבע לעניין מס רכישה כי אדם הרוכש דירה חלופית כשבבעלותו דירה קודמת, ישלם מס רכישה בשיעור של דירה יחידה אם ימכור את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים (במקום 24 חודשים). בהוראת הביצוע הודגש, כי בכל הנוגע לרכישת דירת מגורים מקבלן או קבוצת רכישה, קיימת שתי אפשרויות – או שנה מיום מסירת החזקה בפועל או תוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה מהקבלן – לפי המאוחר. בנוסף הובהר כי לעניין מס שבח, החזקה לפיה חלק בדירת ירושה שאינו עולה על מחצית לא יפגע במעמד הדירה העיקרית כדירה יחידה, תחול גם בבחינת מניין הדירות לצורך הפטור במכירת דירת מגורים יחידה בתקופת המעבר שנקבעה לעניין תיקון 76 לחוק, לפיו תנאי לפטור הוא כי למוכר היתה נכון ליום 1.1.2014 דירת מגורים אחת.  ]]>

להמשך קריאה
סגירת תפריט